วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

โค้ดโปรฟันไกล

โค๊ต hAcK ฉายามีดฟันไกลด้วย [cE]

* สแกนโค๊ด 07 65 6A DB 5C 6A 76 F1 DC D0 69 E1 D5 EB F4

* เปิด cE เลือก Pointblank.exe เปลี่ยน 4 byte เป็น Array of byte

* สแกนออกมาจะได้ 2 โค๊ด หรือไม่ก็ 4 โค๊ด เลือดอันแรกนะครับ

- ถ้าเลขตัวแรกเป็น 01 ให้แก้เป็น 31
- ถ้าเลขตัวแรกเป็น 02 ให้แก้เป็น 62
- ถ้าเลขตัวแรกเป็น 04 ให้แก้เป็น c4
- ถ้าเลขตัวแรกเป็น 08 ให้แก้เป็น 89
- ถ้าเลขตัวแรกเป็น 10 ให้แก้เป็น 13
- ถ้าเลขตัวแรกเป็น 20 ให้แก้เป็น 26
- ถ้าเลขตัวแรกเป็น 40 ให้แก้เป็น 4c
- ถ้าเลขตัวแรกเป็น 80 ให้แก้เป็น 98


ผู้จัดทำ : Zone hAcK

เว็บไซต์ : www.hackprogame.ob.tc78641


โค๊ด
07 65 6A DB 5C 6A 76 F1 DC D0 69 E1 D5 EB F4 E6

07 65 6A DB 5C 6A 76 F1 DC D0 69 E1 D5 EB F4 E6ดูข้างหน้า 02 ให้แก้เป็น E4 E4 E4 E4 E4 E4

WWW.MAMMORY.CO.CC3/10/54ระยะโจมตี +5+5

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 01 ให้แก้เป็น 82 82

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 02 ให้แก้เป็น 05 05

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 04 ให้แก้เป็น 0A 0A

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 08 ให้แก้เป็น 14 14

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 10 ให้แก้เป็น 28 28

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 20 ให้แก้เป็น 50 50

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 40 ให้แก้เป็น A0 A0

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 80 ให้แก้เป็น 41 41ระยะโจมตี +4+4= + กระจาย

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 01 ให้แก้เป็น 72 72

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 02 ให้แก้เป็น E4 E4

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 04 ให้แก้เป็น C9 C9

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 08 ให้แก้เป็น 93 93

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 10 ให้แก้เป็น 27 27

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 20 ให้แก้เป็น 4E 4E

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 40 ให้แก้เป็น 9C 9C

ถ้าเลขตัวแรกเป็น 80 ให้แก้เป็น 39 39

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น